Login voor vraagouders



Nieuws

Gastouderopvang Lent bestaat reeds sinds 2004.

In dat jaar is de samenwerking met Kion Nijmegen  begonnen.


De opvangdagen zijn in principe op maandag, dinsdag en donderdag van 7.30 uur-18.00 uur. 

In overleg kan hier incidenteel van worden afgeweken.  


Ik ben ook beschikbaar om bij de vraagouders thuis op te passen. 


stoelen1 

Begin 2012 heeft Gastouderopvang Lent ervoor gekozen een zelfstandige onderneming te worden.

Daaruit vloeit de inschrijving per 5 april 2012 bij de Kamer van Koophandel voort.


Sinds augustus 2013 werkt Gastouderopvang Lent ook samen met Gastouderopvang De Vlinder 

In Lent wordt samengewerkt met een andere gastouder om elkaar behulpzaam te zijn bij opvang in vakantieperioden. 

In maart 2018 heb ik me ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang.